Wat is SanctIO?

Wat zijn sancties?

Tegen de achtergrond van (inter) nationale sanctiewet- en regelgeving is de betekenis van "sancties" ontleend aan het Frans en betekent: dwangmaatregel, straf.

Als een land zich niet aan internationale regels en mensenrechten houdt, kunnen de Verenigde Naties, de EU, de VS en natuurlijk andere landen sancties opleggen. Een sanctie is een dwangmaatregel die kan gelden voor individuen, groepen, organisaties en landen en is de bestraffing van bepaald ongewenst gedrag.

Deze internationale sancties brengen risico's met zich mee voor ondernemers die internationaal handelen: een betaling die wordt stopgezet, goederen die er niet doorkomen, een zware boete of reputatieschade. Voor exporterende bedrijven is het vaak moeilijk om deze risico's vooraf in te schatten.

SanctIO biedt een overzichtelijk overzicht van de sancties van de EU, VN en VS voor elk land en onderwerp.

SanctIO ondersteunt iedereen die mogelijk een sanctierisico loopt. Internationale bedrijven kiezen voor SanctIO omdat het gebruiksvriendelijk is en een eenvoudig overzicht biedt van de sancties van de EU, de VN en de VS en het bijbehorende risico per land en onderwerp, allemaal op één pagina.

Alles in één pakket

Alle toepasselijke sancties van de EU, de VN en de VS worden op één pagina weergegeven. De details van de EU-sancties vind je per land (VN en VS volgen), ook ontvang je onze risicobeoordeling. Bekijk de mogelijke abonnementen op onze abonnementenpagina.

Gebruiksvriendelijk

Bedrijven die internationaal zaken doen, hebben informatie nodig over bestaande sanctierisico's. SanctIO biedt een duidelijke lijst van de landen waarvoor sanctierisico's gelden. De officiële EU-documentatie is gelinkt in SanctIO. Er zijn geen verborgen kosten.

Feedback

SanctIO is ontwikkeld door sanctiespecialisten. We willen graag weten wat u van onze website en de SanctIO-omgeving vindt. Dit helpt ons om onze service te verbeteren en aan te passen aan uw wensen.